17 προϊόντα
1 / 2
Κορδέλα Loop Μαλακής Αντίστασης
€3,00

Κορδέλα Πολύ Σκληρής Αντίστασης
€3,40

Κορδέλα Σκληρής Αντίστασης
€3,40

Κορδέλα Μαλακής Αντίστασης
€3,40

Κορδέλα Loop Μέτριας Αντίστασης
€3,50

Κορδέλα Loop Σκληρής Αντίστασης
€4,01

Tensile Rope Σκληρής Αντίστασης
€5,60

Tensile Rope Μαλακής Αντίστασης
€5,60

Loop Band 2,2
€9,99

Loop Band Set
€12,00

Loop Band 3,5
€13,50

Resistance Band Set
€19,90

Top