Εγγυήσεις Προϊόντων Johnson

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MATRIX FITNESS – HORIZON FITNESS

 

1-1 CARDIO Μονάδα μέτρησης: Έτος / unit : year

 

** Η εγγύηση που αναφέρεται στην εργασία, αφορά μόνο εργασία αποκατάστασης βλαβών και όχι εργασία προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού.
*** εκτός των περιπτώσεων που περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό ή την προσφορά που έχει αποδεχθεί ο πελάτης.
Ø Εξαρτήματα / Wear Item : Roller, Rail, Pedal, Pedal Pad, iPod Cable, Elastomer, Safety key clip, Fan, Spring, Power code, Running belt, poly V belt, membrane key, overlay, foam grips, decal, seat pad, battery.
Ø Ηλεκτρονικά Μέρη / Electronic parts : VA module, Tuner, Choke, Filter, Incline motor, upper control board (console set, PCB, HR board), Lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
Ø ράουλα και μέρη τους / Drive Set and others: Front / Rear rollers, Tension Wheel, Handle Bar, Bottle holder, E-Port Plate, Crank, running deck, pulley

 

1-2 Strength series Μονάδα μέτρησης : ‘Ετος / Unit: Year

 

Ø εξαρτήματα / Wear items:Foam grips, cover, decal, Rep counter

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


3. οι εγγυήσεις ισχύον υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις
3-1Δεν υπάρχει ζημία που προκλήθηκε από, ατυχήματα, κακή χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη διαδικασία συντήρησης. Επιπλέον, τα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα δεν έχουν ποτέ αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί, από μη εξουσιοδοτημένο από την JHT Hellas AE τεχνικό.
3-1-1 ισχύει η περίοδος εγγύησης
3-1-2 Απαιτείται η ύπαρξη των Serial Number, αν αυτά έχουν αφαιρεθεί δεν ισχύει η εγγύηση
3-2 από την εγγύηση εξαιρούνται τα μηχανήματα που έχουν βλάβη από λανθασμένη εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο από την JHT Hellas ΑΕ.
3-3 Γδαρσίματα και φθορές από την εγκατάσταση και την μεταφορά καλύπτονται μόνο με τοπική επιδιόρθωση.

4. η εγγύηση δεν ισχύει για :
4-1 αναβαθμίσεις του software
4-2 άλλες αναβαθμίσεις μηχανικές και υλικού
4-3 Βλάβες και ζημιές που έχουν προέρθει από εξωτερικούς και απρόβλεπτους παράγοντες όπως σεισμός, φωτιά, κτλ.


5. Τεχνική Βοήθεια
Για επικοινωνία με το τμήμα service της JHT Hellas μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παρακάτω τρόπους:
Α. τηλεφωνικά στο 211 4112797 Δευ – Παρ 09:00 – 17:00
Β. με fax στο 211 4112798
Γ. Μέσω Email στο: [email protected]

Top